سبد خرید
فرایند تولید عسل

عسل چیست و زنبورها چگونه آن را می سازند؟

عسل چیست و زنبورها چگونه آن را می سازند؟ هرگاه گل شبدری را بچینیم و یکی از گل های مرکبش را جدا کرده پرچمش را بکنیم و قسمت انتهائی لوله ای شکل آن گل را با دقت بجویم کمی شیرینی حس می کنیم. اگر قبلاً زنبوری رویش پرواز نکرده باشد، آن را قبل از جویدن […]

عسل در دوران ما قبل تاریخ

عسل در دروان ما قبل تاریخ

فهرست مطلب زنبور عسل از چه زمان میزیسته؟ از چه زمان انسانها به جمع آوری عسل پرداختند؟ کاربرد و مصرف عسل در قدیم تاریخچه تولید عسل در ایران         قدمت زنبور عسل طبق تحقیقات عسل در دوران ما قبل تاریخ نیز وجود داشته و زنبور های عسل یکی از قدیمی ترین حشراتی […]