سبد خرید

تصلب شرایین (آرترو اسکلروز)

 

درمان تصلب شرایین با عسل

 

 

تعریف تصلب شرائین

تصلب شرایین از واژگان یونانی آترو (به معنی حریره یا خمیر) و اسکلروزیس (به معنی سفتی و سختی) گرفته شده است. این بیماری مشتمل است بر رسوب مواد چرب، کلسترول، ضایعات فرآورده های یاخته ای، کلسیم و دیگر مواد در پوشش درونی سرخرگ. ماده ی ایجاد شده پلاک نام دارد و معمولاً در سرخرگ های بزرگ و متوسط تشکیل می گردد.

سختی دیواره رگ (تصلب شرایین) بیماری پیچیده ای است با روندی آرام که در کودکی شروع می شود و نهایتاً وقتی افراد بزرگ تر می شوند پیشرفت می کند.

 

 

 

 

چه عواملی موجب آسیب دیواره سرخ رگ میشوند؟

سه عامل ثابت شده در آسیب زدن به سرخ رگ عبارتند از:

  • افزایش میزان کلسترول و تری گلیسیرید خون
  • فشارخون بالا
  • استعمال دخانیات

به علت آسیب هایی که به بافت پوششی درون عروق وارد می آید، موادی مانند چربی ها، کلسترول، پلاکت ها، بقایای سلولی و غیره در دیواره ی سرخرگ ها رسوب می کنند. این مواد ممکن است سلول های دیواره ی سرخرگ را تحریک به تولید موادی دیگر کنند که منجر به تجمع بیشتر سلول ها می گردد. این سلول ها و مواد پیرامون آنها (پلاک ها) ممکن است آن قدر زیاد شوند که باعث ضخیم شدن بافت پوششی داخلی سرخرگ گردند. در این حالت قطر سرخرگ ها کاهش می یابد و سبب کاهش گردش خون و در نتیجه پایین آمدن میزان خون رسانی می گردد.

پلاک ها ممکن است ناپایدار و گسیخته شوند. آنهایی که گسیخته می شوند ممکن است موجب لخته شدن خون ( ترومبوز ) گردند و به طور کلی گردش خون در سرخرگ را مسدود می سازد. لخته ی خون ممکن است از هم فرو پاشد، و به بخش دیگری از بدن برود که در این صورت آمبولی نامیده میشود. اگر لخته خون مسیر رگی را مسدود سازد که تغذیه قلب را بر عهده دارد، سکته قلبی ایجاد می نماید. اگر رگی که مغز را تغذیه می کند مسدود سازد، باعث سکته مغزی می گردد. و چنانچه خون رسانی به بازو ها و یا ساق ها کاهش یابد، ممکن است در راه رفتن اشکالاتی ایجاد نماید و سرانجام منجر به قانقاریا گردد.

 

عوامل ایجاد تصلب شرایین و درمان آن با نیش زنبور و عسل

 

 

پیشگیری و درمان با فرآورده های زنبور عسل

فرآورده های زنبور عسل اثری ضد تصلب شرایین پدید می آورند. و باعث بهبود همودینامیک در حوضچه های سرخرگی آسیب دیده می گردند.

این فرآورده ها عبارتند از:

 

 

منبع: ص 118 کتاب زنبور درمانی

Rate this post