سبد خرید

عسل چیست و زنبورها چگونه آن را می سازند؟

عسل چیست و زنبورها چگونه آن را می سازند؟ هرگاه گل شبدری را بچینیم و یکی از گل های مرکبش را جدا کرده پرچمش را بکنیم و قسمت انتهائی لوله ای شکل آن گل را با دقت بجویم کمی شیرینی حس می کنیم.

اگر قبلاً زنبوری رویش پرواز نکرده باشد، آن را قبل از جویدن با احتیاط با دست باز کنیم، در قسمت انتهائی لوله آن یک قطره بسیار کوچک و شفاف خواهیم دید که چیزی جز یک قطره آب قند نیست.

زنبور ها چگونه عسل را تولید می کنند؟

فرایند تبدیل شهد به عسل

اغلب گل ها در عمیق ترین نقطه شان چنین قطره ای دارند و گاه شناسان اسمش را بحق (نکتار) گذاشته اند. معنی نکتار به یونانی آب حیات است که بوی خوشی دارد و باعث زندگی جاودانی می گردد. به عقیده یونانیان قدیم خدایانشان از آن می نوشیدند.

نکتار یا شهد یا عسل هم بوی خوبی دارد و گو اینکه زندگی همیشگی به انسان نمیدهد ولی همانطوری که پزشکها و محققین علم پزشکی اعتقاد دارند ماده بسیار سالمی است و عمر انسان را زیاد می کند. حال چگونه چنین چیزی ممکن است و آیا اصلاً این موضوع صحت دارد یا نه کاری است که دانشمندان باید درباره اش تحقیق کنند.

در بعضی از گل ها قطرات نکتار یا شهد زیر گلبرگهایشان به طرزی ترشح می گردند که در دسترس همه حشرات می باشد بوطری که علاوه بر زنبورعسل، پروانه ها و مگس ها و سایر حشرات شکم پرست نیز از آن استفاده می کنند.

ودر برخی دیگر مثل شبدر و گل های پروانه آسا قطره شهد در انتهای یک لوله در زیر گلبرگها ترشح می گردد. و تنها برای آن عده از حشرات قابل استفاده است که طبیعت به آنها عضو ویژه ای برای بهره بداری از این نوع گل ها عطا نموده است. مثل خرطوم در زنبورعسل و پروانه که به کمک آن شهد را مکیده و به داخل معده شان می فرستد.

آنچه ما در معده خود داریم تنها متعلق به ما است و بزودی هضم شده و وارد بدنمان می گردد. ولی آنچه زنبورعسل در معده دارد متعلق به خودش به تنهائی نیست.

معده زنبورعسل را می توانیم به یک ساک یا چدان برای خرید تشبیه کنیم که محتویات آن به تمام زنوبرها و حتی تمام جمعیت تعلق دارد. هنگام پرواز از روی گل ها وی شهد را یه کمک خرطوم مکیده و ار راه نای بداخل معده یا کیسه عسلیش می فرستد.

و در آنجا ذخیره می نماید. هنگام گرسنگی اندکی فشار به کانال قیفی که رابط بین کیسه عسلی و روده بزرگ است، وارد می کند. کانال باز میشود و کمی عسل از کیسه عسلی به روزده بزرگ می ریزد.

جهت خربد عسل طبیعی با ضمانت عودت وجه می توانید به صفحه خرید عسل مرغوب مراجعه نمائید.

عسل چیست

تنها همین مقدار کم شهد که به داخل روده بزرگ ریخته شده به منظور رفع نیاز بدنش هضم و جذب می شود. قسمت اصلی شهد را زنبور پس از بازگشت به کندو داخل سلول های مومی شانها می ریزد و در آنجا ذخیره می کند تا به موقع وسیله جمعیت خورده شود.

هنگام بحث و حرف زدن نباید گفت زنبور، عسل جمع می کند، چون این موضوع غلط است. صحیح این است که زنبور شهد را جمع می نماید و از شهد عسل می سازد.

از خواص نیش زنبور عسل اطلاعی دارید؟ می توانید جهت کسب اطلاعات به صفحه فواید نیش زنبور عسل مراجعه نمائید.

نحوه جمع آوری شهد توسط زنبور

زنبور شهدی راکه به کندو آورده بین کارگران تقسیم می نماید. کارگران قطره کوچک شهد رابلعیده دوباره بیرون می آورند و آویزان به خرطوم هایشان در مجاورت هوای نسبتاً گرم کندو قرار می دهند تا در مقابل گرما و جریان هوا مقداری از آبش را از دست داده و غلیظ تر گردد.

این کار را بارها و بارها تکرار می نمایند. در آخر عسل رسیده را داخل سلول های شان مومی به عنوان ذخیره پائیزی و یا زمستانی می گذارند. بدین وسیله از شهد رقیق در مدت زمان چند روز فعالیت عسل غلیظ می سازند.

در جریان این فعل و انفعالات عسل سازی مقداری از ترشحات معدی خود را نیز بدان می افزایند. این ترشحات اثر شیمیائی روی قندها گذاشته و انهارا به قندهای دیگری که هضمشان ساده تر است تیدیل می نماید. از اینها گذشته به نظر می رسد که یک عده مواد دیگر هم از داخل لدن زنبورعسل و یا از گل ها بروری عسل اضافه می گردند که ارزش غذائی آن را بالاتر می رند.

همانطوری که گفته شد زنوبر از شهد شیرین گل ها عسل خوشمزه و خرای نشدنی را می سازند که بو و عطرش درست عشر موم را هم دارد. بنابراین تولیدکننده واقعی عسل گل ها هستند که زنبورها تنها شهدشان را جمع و غلیظ و بهتر نموده و نامش را به لیست مواد غذائی ما انسان ها می افزایند.

هیچ انسانی حوصله چنین کاری راندارد که از گلی به گل دیگر رفتهه و این مقدار فوق العاده ناچیز شهد را از زیر یا داخل هریک از گل ها تک تک جمع آوری نماید. مقدار شهدی را که زنبورعسل درهر پرواز به کندو حمل می کند خیلی کم است چون کیسه عسلیش که شهد در داخل آن جمع و حمل میگردد فقط کمی بزرگتر از سر سنجاق است.

می توانید در صفحه خواص بره موم اطلاع جامعی در خصوص خواص بره موم برای رحم به دست آورید.

عسل چیست؟زنبور ها چگونه عسل را تولید می کنند؟

هرگاه وی بخواهد یک انگشتانه را از شهد پر نماید باید 600 بار معده یا کیسه عسلیش را با شهد پر کرده و به داخل انگشتانه بریزد. برای اینکه یک بار معده کوچش را با شهد پر کند باید شهد موجود در 1000 الی 15000 گل شبدر را جمع نماید.

فقط با درنظر گرفتن این محاسبات و اندازه ها است که وقتی که می بینیم جمعیتی در یک روز یک کیلو عسل را به کندو آورد می توانیم درک نمائیم که جمعیت مزبور در آن روز چه فعالیت عظیمی انجام داده است. کسی که با صبحانه یک قاشق چایخوری عسل می خورد نمی داند که چه فعالیت بزرگ زنبور ها را یکجا پائین قورت داده است.

Rate this post